wiejkie-wakacje_logo
www.wiejskie-wakacje.pl  tel. 501153348   22 2583312  534110120 123noclegi@gmail.com   wiejskie.wakacje@gmail.com

domek kozy tulipany kot kura prosiaczki konie bocian

firma

prawa klienta

autorska

linki

cennik


regulamin-napis
czyli  prawa klienta

1. Portal www.wiejskie-wakacje.pl  zamieszcza reklamy gospodarstw agroturystycznych, pokoi gościnnych i wszelkich obiektów turystycznych związanych z wakacjami, wypoczynkiem i noclegami na wsi oraz w tych miejscowościach gdzie turyści, wczasowicze i "..mieszczuchy" mogą liczyć na bezpośredni kontakt z przyrodą. Wiejskie wakacje czyli wczasy "pod gruszą" + to propozycja tanich noclegów, dobrego "swojskiego" wyżywienia, poznania miejscowego folkloru i tradycji.

2. Każda reklama zamieszczana w portalu
www.wiejskie-walacje.pl  jest bezpłatna dla wszystkich klientów zamieszczających reklamy w portalach www.123noclegi.info , www.123noclegi.pl  oraz www.gdzie-nocleg.pl  . Dotyczy to wszystkich reklam opłaconych powyżej kwoty - 50 zł netto.

3. Zamówienie reklamy płatnej w portalu
www.wiejskie-wakacje.pl  następuje na zasadach i wg. cen zamieszczonych w cenniku.

4. Podstawową formą reklamy jest tzw. wizytówka reklamowa czyli moduł zawierający: 5-6 zdjęć wielkości 200 x 150 pikseli, dokładne dane adresowe, numery telefonów, adresy stron własnych, poczty elektronicznej, kilkuzdaniowy opis warunków wypoczynku zachęcający do odwiedzin. Wzór reklamy znajduje sie w cenniku. Jeśli w danej miejscowości reklamowanych jest kilka obiektów, zamieszcza sie je kolejno, alfabetycznie według nazw ulic, lub kolejno według numeracji domów.

5. Dla każdej miejscowości reklamy będą zamieszczane na osobnych stronach wraz z mapą dojazdu (okolicy), w przypadku większej liczby reklam - obiekty turystyczne danej miejscowości mogą być zamieszczane na kolejnych stronach wg czytelnych kryteriów jak np. gospodarstwa agroturystyczne, ośrodki jazdy konnej, pokoje gościnne, zajazdy itp.

6. Wykonujemy także reklamy w postaci ofert jedno lub wielostronicowych - do zamieszczenia wewnątrz portali lub pod własnymi nazwami domen. W tym celu możemy rezerwować odpowiednie nazwy dla domen internetowych, zapewniać ich wykup jak też całoroczna obsługę.

7. Na życzenie wykonujemy zdjęcia obiektów, wnętrz i okolicy oraz przygotowujemy odpowiednie ciekawe i poprawne teksty reklamowe. W przypadku konieczności specjalnego dojazdu w wymaganym okresie (czasie) - ceny wykonania takiej usługi będą negocjowane indywidualnie.

8. Zamawiający reklamę (zleceniodawca) odpowiada za rzetelność oferty i prawdziwość wszelkich informacji o oferowanych warunkach wypoczynku, usługach, wyposażeniu i cenach.

9. Zlecenie reklamy może nastąpić poprzez zamówienie pisemne przesłane pocztą, e-mailem, sms-em, złożone telefonicznie. Zleceniodawca przesyła pocztą, lub drogą elektroniczną zdjęcia gospodarstwa, obiektu turystycznego
i opis domu, pokoi, okolicy, warunków wyżywienia, miejscowych atrakcji i możliwości dojazdu.

10. Każdy zlecający zamieszczenie reklamy ma prawo do żądania zmiany treści reklamy, wymiany zdjęć - w każdym czasie - w zależności od potrzeb (np. zwiększenie liczby pokoi, poprawa komfortu, oferta sezonowych lub dodatkowych atrakcji itp.). Wszelkie zmiany będą dokonywane bezpłatnie - w ramach już opłaconej reklamy.

11. Zamieszczanie reklam i zdjęć reklamowanych obiektów na 1 (pierwszej czyli głównej) stronie portalu jest płatne wg. cennika (w zależności od wielkości modułu reklamowego czy zdjęcia).

12. Prawem każdego oferującego noclegi jest zapewnienie opłacalności prowadzonego przedsięwzięcia - dlatego też służymy wszelką pomocą, aby każdy potencjalny klient mógł szybko odnaleźć interesującą Go ofertę. (dojazd, zdjęcia, indywidualne projekty reklamowe, itp.). W imieniu naszych klientów uczestniczymy w targach turystycznych, reklamując nasze portale, podejmujemy także wszelkie możliwe działania zmierzające do zwiększania odwiedzalności i popularności stron z reklamami naszych klientów.

13. Stosujemy niskie ceny - niezmieniane od lat bo uważamy że, szybka i rzeczowa informacja - bogato ilustrowana, to droga do sukcesu. Nie prowadzimy działalności sezonowej, a działalność już kilkunastoletnią. Tylko w naszych portalach - prawem klienta - jest posiadanie reklamy raz opłaconej, a "wieczyście" utrzymywanej, istnieje także możliwość negocjacji cen przy większych projektach.

14. Każdy reklamujący się w naszych portalach ma prawo do pierwszeństwa we wszelkiego rodzaju ulgach i promocjach w nowo powstających projektach reklamowych.

15. Wszystkie zamieszczone zdjęcia, teksty, pliki graficzne oraz cały układ portalu objęte są prawem autorskim. Kopiowanie, powielanie i przenoszenie materiałów na inne media, portale itp. może odbywać sie tylko za pisemną zgodą firmy LEWMARK. Zdjęcia obiektów turystycznych, budynków, pokoi, wnętrz itp., wykonywane przez firmę LEWMARK stanowią wyłączną własność wykonującego w rozumieniu prawa autorskiego. Zdjęcia wykonywane na rzecz naszych klientów, nie mogą być reprodukowane u innych reklamodawców, chyba że strony uzgodnią satysfakcjonujące rozwiązanie.