wiejkie-wakacje_logo
www.wiejskie-wakacje.pl  tel. 501153348   22 2583312  534110120 123noclegi@gmail.com   wiejskie.wakacje@gmail.com

domek kozy tulipany kot kura prosiaczki konie bocian

firma

prawa klienta

autorska

linki

cennik

lubelskie-herb

województwo
lubelskie

Województwo lubelskie, liczące ok 530 lat, jest regionem czystej, nieskażonej przyrody (chronionej w dwu parkach narodowych - Poleski Park Narodowy i - Roztoczański Park Narodowy, 17 Parków Krajobrazowych, 17 Obszarów Chronionego Krajobrazu), żywych ludowych tradycji i rzemiosła, licznych zabytków przeszłości (unikalne w skali Europy kredowe podziemia w Chełmie, muzeum wnętrz pałacowych w Kozłówce, najstarszy w Polsce sakralny zespół monastyczny w Jabłecznej). Duże kompleksy leśne: Lasy Janowskie i Puszcza Solska tworzące zwarty ciąg w południowej części regionu, Lasy Sobiborskie, Włodawskie i Parczewskie na wschodzie oraz Lasy Kozłowieckie i Łukowskie na północ od Lublina. Na terenie Lubelszczyzny znajduje sie jedyne pojezierza w Polsce znajdujące się poza zasięgiem ostatniego zlodowacenia - Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie..

Kazimierz Dolny

kazzimierz-pulawska52
ul. Puławska 52

Bochotnica
Kazimierz Dolny
pokoje-nadrzeczna54
Pokoje Gościnne
Nadrzeczna 54

Kazimierz Dolny
pokoje gościnne - lubelska 27
Pokoje Gościnne
Lubelska 27